Kırşehir TSO bölgedeki bütün sanayi kuruluşlarının, üniversitelerin, kamu ve özel kuruluşlar ile turizm sektörünün ihtiyacı olan yeni bir projeye imza attı. Fuar ve İNOVASYON Merkezi kuurlması olarak özetleyeceğimiz ön analiz aşaması ...
24 Mayıs 2017 de 2012 yılından itibaren her yıl gerçekleştirilen İNOVATİF HEMŞİRE Sempozyumu bu yıl Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirildi. Sağlıkta Kalite ve İnovasyon konulu konuşmamızda sağlık alanında kali ...
2013 yılından bu yana sadece BURSA yerleşik firmaların katılabildiği, 2 yılda bir verilen BUSİAD YENİLEŞİM ÖDÜLÜ başvuru ve değerlendirme sürecine ilişkin eğitimi bu yıl ISO-50500 İnovasyon Yönetimi Sistemi Standartı ile birlikte be ...
TOP