Verimlilik yönetimi

Uluslararası metodolojiler (lean manufacturing – JIT) kullanılarak; kuruluşun değer akış analizi (Value stream mapping VSM) ve süreç analizi (prosess mapping-PM) yapılarak gelişmeye açık alanların belirlenmesi, verimlilik projeleri analizi ve planları için danışmanlık ve eğitimlerimiz mevcuttur.

 1. Değer akış analizi danışmanlığı: Uluslararası metodolojiler (VSM) eşliğinde kuruluşun değer yaratmayan –israf olarak adlandırılan faaliyetleri belirlenerek, iyileştirme fırsatları raporlanmaktadır. Taşıma, stoklama, elleçleme, tamir-yeniden işleme, control v.b faaliyetler değer yaratmayan faaliyetler olarak adlandırılmakta ve tek parça üretim adını verdiğimiz yalın üretim bakışı ile maliyetleri minimize edecek ve verimliliği maksimize edecek Verimlilik projeleri önerilmektedir.
 2. Süreç akış analizi danışmanlığı: Uluslararası metodolojiler (PM) eşliğinde kuruluşun süreçleri detaylı analiz edilmekte ve iyileştirme fırsatları raporlanmaktadır. Süreç inovasyonu fırsatları belirlenmekte, projelendirilmekte ve önerilmektedir.
 3. Verimlilik programını hazırlama ve projeleri hayata geçirme danışmanlığı: Değer akış veya süreç akış analizleri sonrasında ortaya çıkan iyileştirme fırsatları detaylı olarak projelendirilmekte, Uluslararası metodolojiler (JIT) eşliğinde çağrılar takip edilerek uygun desteklerle (Kalkınma ajansları v.b) desteklenmesi önerilerek hayata geçirilmesinde Verimlilik danışmanlığı Hizmetleri sunulmaktadır.
 4. Verimlilik yönetimi eğitimleri: Kuruluşun ilgili yönetici, mühendis ve teknikerlerinin katılımı ile oluşturulan guruba kuruluşun içerisinde bulunduğu sektöre özel olarak aşağıdaki eğitimler verilmektedir.

Eğitim detayları için Eğitimler sayfamızı ziyaret ediniz.


 • Değer akış analizi
 • Süreç analizi ve iyileştirme
 • Verimlilik yönetimi
 • Verimlilik arttırma ve maliyeti düşürme teknikleri
 • JIT/yalın üretim teknikleri
 • 5S eğitimi
 • SMED Eğitimi
 • Kanban eğitimi
 • İş etüdü eğitimi
 • Üretim planlama ve control
 • Kaizen-sürekli iyileştirme
 • İstatiksel proses control (IPK)
 • Süreç inovasyonu
 • İhtiyaca özel hazırlanacak eğitimler

 

3 steps for achivement of the sucess

Our strategy consist of putting the solution into practice in a short time, acquiring measurable striking results, maintaining a long-term collaboration, building mutual respect and secrecy as well as achieving absolute customer success and satisfaction

Existing Situation Assessment

Existing Situation Assessment

We are analyzing with international method the root cause of the problem

Consultancy

Consultancy

We offer consultancy service for the support of client projects by using international methodologies with our experienced staffs.

Training

Training

We offer training service for the support of client projects by using international methodologies with our experienced staffs.

TOP