İnovasyon Fırsatları Keşfi

AR-GE ve İNOVASYON yetkinliği rekabetin temeli haline gelmiştir. Kuruluşların mevcut durumlarını bilmeden, Avrupa’daki rakipleri veya benzerleri arasındaki durumlarını değerlendirmeden, rekabet yetenekleri geliştirmeleri zordur. Çalışmamızın amacı; uluslararası methodolojileri kullanarak işletmenin inovasyon yetkinliğini değerlendirmek ve yol haritasını hazırlamaktır.

Hedef Kitle: AR-GE ve İNOVASYON çalışmaları yapan ve kendini geliştirmek isteyen;

·         Firmaların ar-ge yöneticileri, firma sahipleri

·         Ulusal ve uluslararası ar-ge ve inovasyon desteklerinden faydalanmak isteyen  firmaların temsilcileri

·         Firmaların inovasyon stratejileri noktasındaki karar vericileri

Yöntem: Aşağıdaki uluslararası yöntemler kullanılarak kuruluşların inovasyon yetenekleri ölçülecek ve ulusal ve uluslararası destekler ile inovasyon projelerinde neler yapabilecekleri raporlanacaktır.

1-     TUBITAK TR-Acsess projesi kapsamında OXFORD İnnovation ANIMATE methodolojisi ile

a.     Firma öz değerlendirmesini yapmak

b.     İnovasyon basamakları yöntemi ile hangi aşamada olduğunu belirlemek

2-   IMProve yöntemi ile

a.     Firmanın Avrupa’daki sektörler içerisinde değişik sektörlerden yaklaşık 3000 firmanın katıldığı ve 5 boyutta (inovasyon stratejisi, sonuçları, süreci, kültür-organizasyonu ve faktörleri) inovasyon yetkinliği  karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir.

b.     İnternet üzerinden firmanın bizzat kendisinin gireceği bilgiler ile değerlendirmesi 100 sayfalık kuruluşa özel detaylı rapor ile alınacaktır.

Birinci Gün :     İnovasyon ile İlgili Temel Kavramlar ve Devlet destekleri hakkında bilgilendirme ve inovasyon yetkinliği değerlendirme yönteminin tanıtılması aşağıdaki başlıklarda yapılacaktır.

·         Yenilik (Inovasyon) ve AR-GE nedir?

·         Ulusal ve uluslararası destekler ve destek methodolojileri

·         İnovasyon yetkinliği değerlendirmenin önemi ve gerekçesi

·         Özdeğerlendirme anketlerinin dağıtılması

İkinci Gün :     Katılımcılar ile özdeğerlendirme anketleri değerlendirilecek ve IMProve yöntemi kullanılarak,   değerlendirme yapılacaktır. raporu alınacaktır. Bu rapor; kuruluşun ar-ge ve inovasyon yönetimini,  sektör ortalaması ve sektörün en iyileri ile  karşılaştırmalı vermekte ve böylece hangi alanlarda gelişme yapılması gerektidiği görülmektedir.

Üçüncü Gün :    Katılımcılar ile IMProve yöntemi kullanılarak değerlendirmeye devam edilecek ve  değerlendirme raporu alınacaktır. Bu rapor; kuruluşun ar-ge ve inovasyon yönetimini,  sektör ortalaması ve sektörün en iyileri ile  karşılaştırmalı vermekte ve böylece hangi alanlarda gelişme yapılması gerektidiği görülmektedir. Bu raporun değerlendirmesi yapılarak gelişmeye açık alanlar tanımlanacaktır.

Katılımcıların kazanımları :

·         İnovasyon (Yenilik) ve AR-GE kavramlarını ve hibeleri öğrenme

·         İnovasyon yetkinliklerinin Avrupa’da kendi sektörleri veya 4000 den fazla katılımcı firma arasında nerde olduğunu, inovasyon şampiyonlarının neyi daha iyi yaptığını öğrenme

·         Gelişmeye açık alanları öğrenme

3 steps for achivement of the sucess

Our strategy consist of putting the solution into practice in a short time, acquiring measurable striking results, maintaining a long-term collaboration, building mutual respect and secrecy as well as achieving absolute customer success and satisfaction

Existing Situation Assessment

Existing Situation Assessment

We are analyzing with international method the root cause of the problem

Consultancy

Consultancy

We offer consultancy service for the support of client projects by using international methodologies with our experienced staffs.

Training

Training

We offer training service for the support of client projects by using international methodologies with our experienced staffs.

TOP