Bilim Kızı Güncesi 31: Dün inovasyon eko-sisteminizde kimler yer alır diye sıralamıştım.  Şimdi analize devam edelim. İşbirliği yapacağınız, ortak veya paydaşlarınız dediğimiz dış çevrenizde kimler var? Kamu sektörü Standart org ...
Bilim Kızı Güncesi 30: Dün eko-sistemde kimler yer alır diye sormuştum.  Kuruluşu anlamak için, ilgili tarafları tanımlamak gereklidir. Bu ilgili tarafların etkilediği veya etkilendiği trendleri anlamadan, kuruluşumuzun içerisinde yer ald ...
Bilim Kızı Güncesi 29: Bir inovasyon eko-sistemi, bir veya birden fazla yeniliğe ulaşmak için birbiriyle bağlantılı bir şekilde çalışan kuruluşların içerisinde olduğu ağdır. Bu eko-sistemde yer alan kuruluşlar genellikle birbirlerini ...
Bilim Kızı Güncesi 28:: İnovasyon yönetimi süreci; potansiyel gelişme fırsatlarını tanımlayabilmek için mevcut yapının ve uygulamaların değerlendirilmesi ile başlamaktadır. Geleceği planlamadan önce faaliyetler, prosedürler, organizas ...
Bilim Kızı Güncesi 27: İnovasyon, eğer başarılı bir şekilde yönetilirse, yüksek katma değer yaratır ve işin gelişmesini ve işgücü piyasalarının büyümesini teşvik eder. Ülkelerin rekabet gücü, ekonomik performansı ve ekonomik gü ...
TOP