İNOVASYON İLE DEĞER KATANLAR kitabımı ve Bilim Kızı Bölüm 1 (https://www.youtube.com/watch?v=wJUHFj7Pgm0 t=349s) de Bölüm 2: BİLİM Kızı Bölüm 2 (https://www.youtube.com/watch?v=gnwEhcdG_vQ t=8s) de izleyebilirsiniz. Lütfen izleyin ve kat ...
Bilim Kızı Güncesi 22: İNOVASYON ile DEĞER KATANLAR kitabımla, Bir BİLİM KIZInın NOBEL ödülü kazanmasına tanıklık edelim, Bilim Kızlarına DEĞER Katalım! Not 1: Görseldeki Bilim kızı Meltem; İnovatif Girişimci… Akıllı ve azimli ...
Bilim Kızı Güncesi 21: Radikal inovasyonlarda yeni bilgi ve teknoloji hakimdir. Teknolojiye dayanan, pazarın yörüngesini değiştiren ve tüketici yararına geliştiren biçimidir. Radikal inovasyon gerçekleştiği zaman katma değerde yıkıcı b ...
Bilim Kızı Güncesi 20:  G.Satell ‘Her türlü inovasyonun ilk versiyonları kesinlikle verimsizdir.’ Diyor. Ben de ‘inovasyon çıktınızı, pazara girdiğiniz andan itibaren ömrü boyunca; attırımsal inovasyonlar ve/veya sürekli iyileşti ...
TOP