Bilim Kızı Güncesi 33: Türk Dil Kurumu (TDK); ‘Kültür, toplumun yaşayış ve düşünüş tarzıdır’ diye tanımlamaktadır. Kültür; yaşayan, bize özgünlüğümüzü katan, bizi biz yapan kimliğimizin maddi manevi temel yapı taşımız ...
Bilim Kızı Güncesi 32:  İnovasyon tek başına gerçekleşemez. Tabi ki teknolojinin hızlı değişimi bunun en önemli sebebidir. Bu değişimle başa çıkmak için artık kendi kaynaklarımız, imkanlarımız, bilgi ve yetkinliğimiz yetersiz kal ...
Bilim Kızı Güncesi 31: Dün inovasyon eko-sisteminizde kimler yer alır diye sıralamıştım.  Şimdi analize devam edelim. İşbirliği yapacağınız, ortak veya paydaşlarınız dediğimiz dış çevrenizde kimler var? Kamu sektörü Standart org ...
Bilim Kızı Güncesi 30: Dün eko-sistemde kimler yer alır diye sormuştum.  Kuruluşu anlamak için, ilgili tarafları tanımlamak gereklidir. Bu ilgili tarafların etkilediği veya etkilendiği trendleri anlamadan, kuruluşumuzun içerisinde yer ald ...
Bilim Kızı Güncesi 29: Bir inovasyon eko-sistemi, bir veya birden fazla yeniliğe ulaşmak için birbiriyle bağlantılı bir şekilde çalışan kuruluşların içerisinde olduğu ağdır. Bu eko-sistemde yer alan kuruluşlar genellikle birbirlerini ...
TOP