Bilim Kızı Güncesi 24: İnovasyon dozu açısından radikal ve arttırımsal olarak ikiye ayrılır. Artımsal inovasyonlar, maliyeti azaltmak, verimliliği arttırmak ve ürünü-hizmeti yeniden konumlandırmak için yapılır. Yeni pazarları hedefl ...
Rahmetli oğlumunda öğrencisi olduğu BİLSEM'in özel çocukları ile birlikte yazdığımız, 2007 yılında yayınlanan, 5 çocuğun proje yönetimi teknikleri ile nanoteknoloji alanındaki heyecanlı ve öğretici  proje macerasını okuyunuz. Ücr ...
İNOVASYON İLE DEĞER KATANLAR kitabımı ve Bilim Kızı Bölüm 1 (https://www.youtube.com/watch?v=wJUHFj7Pgm0 t=349s) de Bölüm 2: BİLİM Kızı Bölüm 2 (https://www.youtube.com/watch?v=gnwEhcdG_vQ t=8s) de izleyebilirsiniz. Lütfen izleyin ve kat ...
Bilim Kızı Güncesi 22: İNOVASYON ile DEĞER KATANLAR kitabımla, Bir BİLİM KIZInın NOBEL ödülü kazanmasına tanıklık edelim, Bilim Kızlarına DEĞER Katalım! Not 1: Görseldeki Bilim kızı Meltem; İnovatif Girişimci… Akıllı ve azimli ...
TOP