29-30 Nisan 2019' da AR-GE Merkezi yöneticileri ve araştırmacıları ile Muğla-Ören de Enerji Ar-ge Projelerinde hibelerle proje yönetimi çalıştayımız başarı ile gerçekleşti.    ...
23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. "23 Nisan", 1921'de çıkarılan Kanun ile, Türkiye'nin ilk ulusal bayramı olmuş ...
Bilim Kızı Güncesi 42:  Dün başladığımız önemli konuya devam edelim.   İş stratejimize parelel olarak tanımlayacağımız; İnovasyon vizyonu; içinde yer aldığımız sektörün, gelişen ve değişen trendlere (teknolojik, ekonomik,sosy ...
Bilim Kızı Güncesi 41: Bugün stratejinin öneminden bahsetmek istiyorum. Dünyada çağdaş yönetimin bir aracı olarak Stratejik Yönetim metodolojisinin tarihi; 19 Yüzyıla, sanayi devrimi çağına uzanmaktadır. Yönetim sistemlerinde bilimsel ...
Son 3 gündür paylaştığım İNOVASYON YÖNETİMİNDE İŞBİRLİĞİ konusuna ilişkin makalemi okudunuz mu? Önceki makalemde işbirliği yönetimi için öncelikle paydaşlarınızı doğru analiz etmeniz gerektiğini söylemiştim. Şimdi devam etm ...
TOP