Şanlıurfa TSO yeni dönem meclis ve yönetim kurulu 2019-2023 Stratejik Plan hazırlıkları için iç ve dış paydaşları ile bir dizi çalıştay gerçekleştirdi. Bu çalıştaylar sonrasında, SWOT ve PESTEL analizi ile Stratejik plan öncelikli a ...

Şanlıurfa TSO Meclis toplantısında Stratejik Plan hazırlama adımlarımızı anlatıyorum.

https://youtu.be/A6AR_i0Nx4M

Yönetim kurulu, Meclis, Personel çalıştaylarımız ile yoğun bir şekilde Şanlıurfa TSO nın yeni stratejik planını hazırlıyoruz.  ...
ISO/TC279 çalışma grubunda sizlere bu bölümde anlatacağım konuları kapsayan bir standart yazım grubu oluşturduk.  Bunun sebebi; ISO-50501 içerisinde; ‘Gerekli araçları ve yöntemleri belirlemeli, sağlamalı ve sürdürmelidir.’ Demektey ...
TOP